Temel SQL Komutları
MsSQL (Sql Server), T-SQL basit komutlar

Tablo Oluşturma:

CREATE TABLE TabloAdı (Sütun1 VeriTipi, Sütun2 VeriTipi, Sütun3 VeriTipi, …)

Örnek: CREATE TABLE Ogrenci (Ogrenci_No int, Ogrenci_Adi varchar(15))

Ogrenci adında bir tablo oluşturur.

Tablo Silme:

DROP TABLE TabloAdı

Örnek: DROP TABLE Ogrenci

Ogrenci adındaki tabloyu siler.

Tabloya Sütun Ekleme:

ALTER TABLE TabloAdı ADD SütunAdı Veritipi

Örnek: ALTER TABLE Ogrenci ADD Bolumu varchar(20)

Ogrenci adındaki tabloya Bolumu adında bir kolon ekler veri tipi varchar maksimum alacağı değerde 20 karakter uzunluğundadır.

Tablo Güncelleme:

UPDATE TabloAdı SET SütunAdı = YeniDeğer WHERE Şartlar

Örnek: UPDATE Ogrenci SET Sinifi=’AMP/11-B’ WHERE Ogrenci_No <= 100

Ogrenci adındaki tablodaki Ogrenci_No alanı 100e eşit veya küçük olan değerlerin Sinifi alanını "AMP/11-B" yapar.

Tablodan Veri Listeleme:

SELECT Alan1, Alan2 FROM TabloAdı WHERE Koşul/Koşullar

Örnek: SELECT Adi, Soyadi FROM Ogrenci

Ogrenci tablosundaki Adi ve Soyadi alanlarını çeker.

SELECT * FROM Ogrenci

Ogrenci tablosundaki tüm verileri ve alanları çeker.

SELECT * FROM Ogrenci WHERE Ogrenci_No > 100

Ogrenci tablosunda Ogrenci_No alanı 100'den büyük olan tüm alanları çeker.

Tabloya Veri Ekleme:

INSERT INTO TabloAdı(SütunAdı) VALUES(Değer)

Örnek: INSERT INTO Ogrenci(Ogrenci_Adi, Ogrenci_No, Sinifi) VALUES(‘Ahmet’, ‘150’, ’11-A’)

Ogrenci tablosuna Ogrenci_Adi "Ahmet", Ogrenci_No "150" ve Sinifi "11-A" olan yeni bir veri ekler.

Tablodan Veri Silme:

DELETE FROM TabloAdı WHERE Koşul/Koşullar

Örnek: DELETE FROM Ogrenci WHERE Ogrenci_Adi = ‘Ali’ AND Ogrenci_Soyadi = ‘Ak’

Ogrenci tablosundaki Ogrenci_Adi "Ali" olan ve Ogrenci_Soyadi "Ak" olan veriyi/verileri siler.

Bu alana reklam verebilirsiniz!