SQL | UNION Operatörü
SQL UNION ile birden çok sonucu birleştirme

UNION operatörü, iki veya daha fazla SELECT ifadesinin sonuç kümesini birleştirmek için kullanılır.

  • UNION içindeki her SELECT ifadesi aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır
  • Sütunlar da benzer veri türlerine sahip olmalıdır
  • Her SELECT deyimindeki sütunlar da aynı sırada olmalıdır

UNION kullanımı:

SELECT column_name(s) FROM table1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table2;

UNION ALL kullanımı:

UNION operatörü varsayılan olarak yalnızca farklı değerler seçer. Yinelenen değerlere izin vermek için UNION ALL’u kullanın:

SELECT column_name(s) FROM table1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table2;

Bu alana reklam verebilirsiniz!