SQL | Stored Procedures
SQL STORED PROCEDURES / SP / Saklı Yordam ile sql sorgusu kaydetme ve kullanma

Stored Procedures (Saklı yordam), kaydedebileceğiniz hazırlanmış bir SQL kodudur, böylece kod tekrar tekrar kullanılabilir.

Bu nedenle, tekrar tekrar yazdığınız bir SQL sorgunuz varsa, bunu saklı yordam olarak kaydedin ve yürütmek için çağırın.

Ayrıca, saklı yordamın geçirilen parametre değerlerine göre hareket edebilmesi için parametreleri saklı yordama da iletebilirsiniz.

STORED PROCEDURES kullanımı:

CREATE PROCEDURE procedure_name
AS
sql_statement

STORED PROCEDURES parametreli kullanımı:

CREATE PROCEDURE procedure_name
@parameter_name data_type

AS
sql_statement where column_name = @parameter_name

STORED PROCEDURES çalıştırma:

EXEC procedure_name;

Bu alana reklam verebilirsiniz!