SQL | MIN ve MAX Fonksiyonları
SQL min ve max ile en büyük ve en küçük değeri alma

MIN() fonksiyonu, seçilen sütunun en küçük değerini döndürür.

MAX() fonksiyonu, seçilen sütunun en büyük değerini döndürür.

MIN kullanımı:

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

MAX kullanımı:

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!