SQL min ve max ile en büyük ve en küçük değeri alma

MIN() fonksiyonu, seçilen sütunun en küçük değerini döndürür.

MAX() fonksiyonu, seçilen sütunun en büyük değerini döndürür.

MIN kullanımı:

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

MAX kullanımı:

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!