SQL | AND, OR ve NOT Operatörleri
SQL AND ve OR operatörleri birden fazla koşula göre kayıtları filtrelemek için kullanılır

AND, OR ve NOT operatörleri WHERE deyiminden sonra kullanılır.

AND ve OR operatörleri birden fazla koşula göre kayıtları filtrelemek için kullanılır:

  • AND operatörü tüm koşullar sağlandıysa kayıt görüntüler.
  • OR operatörü herhangi bir koşul sağlandıysa kayıt görüntüler.

Koşullar doğru değilse, NOT operatörü kayıt görüntüler.

AND kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

OR kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

NOT kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!