C# Form | X’i Yakalama Oyunu
C# form ile x’i yakalama oyunu nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 17 Button, 1 Progressbar, 2 Timer.

public partial class’ın altına yazılacak:

int xyakala = 0;
int random;
void buttonenabledf()
{
    button1.Enabled = false;
    button2.Enabled = false;
    button3.Enabled = false;
    button4.Enabled = false;
    button5.Enabled = false;
    button6.Enabled = false;
    button7.Enabled = false;
    button8.Enabled = false;
    button9.Enabled = false;
    button10.Enabled = false;
    button11.Enabled = false;
    button12.Enabled = false;
    button13.Enabled = false;
    button14.Enabled = false;
    button15.Enabled = false;
    button16.Enabled = false;
}
void buttonenabledt()
{
    button1.Enabled = true;
    button2.Enabled = true;
    button3.Enabled = true;
    button4.Enabled = true;
    button5.Enabled = true;
    button6.Enabled = true;
    button7.Enabled = true;
    button8.Enabled = true;
    button9.Enabled = true;
    button10.Enabled = true;
    button11.Enabled = true;
    button12.Enabled = true;
    button13.Enabled = true;
    button14.Enabled = true;
    button15.Enabled = true;
    button16.Enabled = true;
}
void buttonnull()
{
    button1.Text = null;
    button2.Text = null;
    button3.Text = null;
    button4.Text = null;
    button5.Text = null;
    button6.Text = null;
    button7.Text = null;
    button8.Text = null;
    button9.Text = null;
    button10.Text = null;
    button11.Text = null;
    button12.Text = null;
    button13.Text = null;
    button14.Text = null;
    button15.Text = null;
    button16.Text = null;
}

Form1_Load:

timer1.Interval = 100;
timer2.Interval = 500;
buttonenabledf();

Button17_Click:

progressBar1.Value = 0;
timer1.Start();
timer2.Start();
buttonenabledt();

Timer1_Tick:

if (progressBar1.Value != 100)
{
    progressBar1.Value += 1;
}
else
{
    timer1.Stop();
    timer2.Stop();
    MessageBox.Show("Puanınız: " + xyakala.ToString());
}

Timer2_Tick:

Random rnd = new Random();
random = rnd.Next(1, 17);
if (random == 1)
{
    buttonnull();
    button1.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 2)
{
    buttonnull();
    button2.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 3)
{
    buttonnull();
    button3.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 4)
{
    buttonnull();
    button4.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 5)
{
    buttonnull();
    button5.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 6)
{
    buttonnull();
    button6.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 7)
{
    buttonnull();
    button7.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 8)
{
    buttonnull();
    button8.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 9)
{
    buttonnull();
    button9.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 10)
{
    buttonnull();
    button10.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 11)
{
    buttonnull();
    button11.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 12)
{
    buttonnull();
    button12.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 13)
{
    buttonnull();
    button13.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 14)
{
    buttonnull();
    button14.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 15)
{
    buttonnull();
    button15.Text = "X";
    buttonenabledt();
}
else if (random == 16)
{
    buttonnull();
    button16.Text = "X";
    buttonenabledt();
}

Diğer Butonlar:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button1.Text = null;
    if (random == 1)
    {
        xyakala++;
        button1.Enabled = false;
    }
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button2.Text = null;
    if (random == 2)
    {
        xyakala++;
        button2.Enabled = false;
    }
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button3.Text = null;
    if (random == 3)
    {
        xyakala++;
        button3.Enabled = false;
    }
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button4.Text = null;
    if (random == 4)
    {
        xyakala++;
        button4.Enabled = false;
    }
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button5.Text = null;
    if (random == 5)
    {
        xyakala++;
        button5.Enabled = false;
    }
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button6.Text = null;
    if (random == 6)
    {
        xyakala++;
        button6.Enabled = false;
    }
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button7.Text = null;
    if (random == 7)
    {
        xyakala++;
        button7.Enabled = false;
    }
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button8.Text = null;
    if (random == 8)
    {
        xyakala++;
        button8.Enabled = false;
    }
}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button9.Text = null;
    if (random == 9)
    {
        xyakala++;
        button9.Enabled = false;
    }
}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button10.Text = null;
    if (random == 10)
    {
        xyakala++;
        button10.Enabled = false;
    }
}

private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button11.Text = null;
    if (random == 11)
    {
        xyakala++;
        button11.Enabled = false;
    }
}

private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button12.Text = null;
    if (random == 12)
    {
        xyakala++;
        button12.Enabled = false;
    }
}

private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button13.Text = null;
    if (random == 13)
    {
        xyakala++;
        button13.Enabled = false;
    }
}

private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button14.Text = null;
    if (random == 14)
    {
        xyakala++;
        button14.Enabled = false;
    }
}

private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button15.Text = null;
    if (random == 15)
    {
        xyakala++;
        button15.Enabled = false;
    }
}

private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button16.Text = null;
    if (random == 16)
    {
        xyakala++;
        button16.Enabled = false;
    }
}

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!