C# Form | ProgressBar Kullanımı
C# form ile progressbar nasıl kullanılır?

ToolBox’dan ekleyeceklerimiz: 1 Button, 1 Progressbar, 1 Timer.

Button1_Click:

progressBar1.Value = 0;

timer1.Interval = 1000;

timer1.Start();

 Timer1_Tick:

if (progressBar1.Value != 100)

{

progressBar1.Value += 10;

}

Çıktısı:

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!