C# Form | Lojik Kapılar Örneği
C# form ile lojik kapılar örneği nasıl yapılır?

Toolbox’dan Eklenecekler: 6 Checkbox, 1 Button, 4 Combobox, 4 Label.

public partial class’ın altına yazılacak:

int g1, g2, c1;
int g21, c11;
int g12, g22, c12;
int g23, c13;

Form1_Load:

comboBox1.Items.Add("VE KAPISI");
comboBox1.Items.Add("VEYA KAPISI");
comboBox1.Items.Add("ÖZEL VEYA KAPISI");

comboBox2.Items.Add("VE KAPISI");
comboBox2.Items.Add("VEYA KAPISI");
comboBox2.Items.Add("ÖZEL VEYA KAPISI");

comboBox3.Items.Add("VE KAPISI");
comboBox3.Items.Add("VEYA KAPISI");
comboBox3.Items.Add("ÖZEL VEYA KAPISI");

comboBox4.Items.Add("VE KAPISI");
comboBox4.Items.Add("VEYA KAPISI");
comboBox4.Items.Add("ÖZEL VEYA KAPISI");

Button1_Click:

//ÇIKIŞ1
if (comboBox1.Text == "VE KAPISI")
{
    if (checkBox1.Checked == true)
    {
        g1 = 1;
    }
    else
    {
        g1 = 0;
    }

    if (checkBox2.Checked == true)
    {
        g2 = 1;
    }
    else
    {
        g2 = 0;
    }
    if (g1 == 0 && g2 == 0)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 0 && g2 == 1)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 0)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 1)
    {
        c1 = 1;
    }
}
else if (comboBox1.Text == "VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox1.Checked == true)
    {
        g1 = 1;
    }
    else
    {
        g1 = 0;
    }

    if (checkBox2.Checked == true)
    {
        g2 = 1;
    }
    else
    {
        g2 = 0;
    }
    if (g1 == 0 && g2 == 0)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 0 && g2 == 1)
    {
        c1 = 1;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 0)
    {
        c1 = 1;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 1)
    {
        c1 = 1;
    }
}
else if (comboBox1.Text == "ÖZEL VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox1.Checked == true)
    {
        g1 = 1;
    }
    else
    {
        g1 = 0;
    }

    if (checkBox2.Checked == true)
    {
        g2 = 1;
    }
    else
    {
        g2 = 0;
    }
    if (g1 == 0 && g2 == 0)
    {
        c1 = 1;
    }
    else if (g1 == 0 && g2 == 1)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 0)
    {
        c1 = 0;
    }
    else if (g1 == 1 && g2 == 1)
    {
        c1 = 1;
    }
}
//ÇIKIŞ3
if (comboBox2.Text == "VE KAPISI")
{
    if (checkBox3.Checked == true)
    {
        g21 = 1;
    }
    else
    {
        g21 = 0;
    }
    if (c1 == 0 && g21 == 0)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 0 && g21 == 1)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 0)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 1)
    {
        c11 = 1;
    }
}
else if (comboBox2.Text == "VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox3.Checked == true)
    {
        g21 = 1;
    }
    else
    {
        g21 = 0;
    }
    if (c1 == 0 && g21 == 0)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 0 && g21 == 1)
    {
        c11 = 1;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 0)
    {
        c11 = 1;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 1)
    {
        c11 = 1;
    }
}
else if (comboBox2.Text == "ÖZEL VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox3.Checked == true)
    {
        g21 = 1;
    }
    else
    {
        g21 = 0;
    }
    if (c1 == 0 && g21 == 0)
    {
        c11 = 1;
    }
    else if (c1 == 0 && g21 == 1)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 0)
    {
        c11 = 0;
    }
    else if (c1 == 1 && g21 == 1)
    {
        c11 = 1;
    }
}
//ÇIKIŞ2
if (comboBox3.Text == "VE KAPISI")
{
    if (checkBox4.Checked == true)
    {
        g12 = 1;
    }
    else
    {
        g12 = 0;
    }

    if (checkBox5.Checked == true)
    {
        g22 = 1;
    }
    else
    {
        g22 = 0;
    }
    if (g12 == 0 && g22 == 0)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 0 && g22 == 1)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 0)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 1)
    {
        c12 = 1;
    }
}
else if (comboBox3.Text == "VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox4.Checked == true)
    {
        g12 = 1;
    }
    else
    {
        g12 = 0;
    }

    if (checkBox5.Checked == true)
    {
        g22 = 1;
    }
    else
    {
        g22 = 0;
    }
    if (g12 == 0 && g22 == 0)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 0 && g22 == 1)
    {
        c12 = 1;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 0)
    {
        c12 = 1;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 1)
    {
        c12 = 1;
    }
}
else if (comboBox3.Text == "ÖZEL VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox4.Checked == true)
    {
        g12 = 1;
    }
    else
    {
        g12 = 0;
    }

    if (checkBox5.Checked == true)
    {
        g22 = 1;
    }
    else
    {
        g22 = 0;
    }
    if (g12 == 0 && g22 == 0)
    {
        c12 = 1;
    }
    else if (g12 == 0 && g22 == 1)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 0)
    {
        c12 = 0;
    }
    else if (g12 == 1 && g22 == 1)
    {
        c12 = 1;
    }
}
//ÇIKIŞ4
if (comboBox4.Text == "VE KAPISI")
{
    if (checkBox6.Checked == true)
    {
        g23 = 1;
    }
    else
    {
        g23 = 0;
    }
    if (c12 == 0 && g23 == 0)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 0 && g23 == 1)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 0)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 1)
    {
        c13 = 1;
    }
}
else if (comboBox4.Text == "VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox6.Checked == true)
    {
        g23 = 1;
    }
    else
    {
        g23 = 0;
    }
    if (c12 == 0 && g23 == 0)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 0 && g23 == 1)
    {
        c13 = 1;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 0)
    {
        c13 = 1;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 1)
    {
        c13 = 1;
    }
}
else if (comboBox4.Text == "ÖZEL VEYA KAPISI")
{
    if (checkBox6.Checked == true)
    {
        g23 = 1;
    }
    else
    {
        g23 = 0;
    }
    if (c12 == 0 && g23 == 0)
    {
        c13 = 1;
    }
    else if (c12 == 0 && g23 == 1)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 0)
    {
        c13 = 0;
    }
    else if (c12 == 1 && g23 == 1)
    {
        c13 = 1;
    }
}
string yazi = "Yanacak Lambalar: ";
if (c1 == 1)
{
    yazi += "ÇIKIŞ1 ";
}
if (c12 == 1)
{
    yazi += "ÇIKIŞ2 ";
}
if (c11 == 1)
{
    yazi += "ÇIKIŞ3 ";
}
if (c13 == 1)
{
    yazi += "ÇIKIŞ4";
}
MessageBox.Show(yazi);

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!