C# Form | Kayan Yazı
C# form ile kayan yazı nasıl yapılır?

ToolBox’dan ekleyeceklerimiz: 1 Label, 1 Timer.

Form1_Load:

timer1.Start();

label1.Text = "Nahrimed";

Timer1_Tick:

label1.Text = label1.Text.Substring(1) + label1.Text.Substring(0, 1);

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!