C# Form | Class İle Sinema Örneği
C# form ile class kullanarak sinema örneği nasıl yapılır?

ToolBox’dan eklenecekler: 3 Label, 1 Checkbox, 2 Textbox, 5 Button.

SinemaSalonu.cs Kodları:

string salonno;
int toplamkoltuksayisi;
int bakiye;
int boskoltuksayisi;
const int indirimli = 10;
const int tam = 15;

public SinemaSalonu(string salonnoo, int koltuksayisii)
{
    salonno = salonnoo;
    toplamkoltuksayisi = koltuksayisii;
    boskoltuksayisi = toplamkoltuksayisi;
    bakiye = 0;
}

public int BosKoltukOgren()
{
    return boskoltuksayisi;
}

public int BakiyeOgren()
{
    return bakiye;
}

public void BiletSat(bool isaret)
{
    if (boskoltuksayisi == 0)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Boş koltuk kalmadı!", "Hata", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);
    }
    else
    {
        boskoltuksayisi--;
        if (isaret)
        {
            bakiye += indirimli;
        }
        else
        {
            bakiye += tam;
        }
    }
}

public void BiletIade(bool isaret1)
{
    if (boskoltuksayisi == toplamkoltuksayisi)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("İade edilecek bilet kalmadı!", "Hata", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);
    }
    else
    {
        boskoltuksayisi++;
        if (isaret1)
        {
            bakiye -= indirimli;
        }
        else
        {
            bakiye -= tam;
        }
    } 
}

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

SinemaSalonu salon;

Button1_Click:

salon = new SinemaSalonu(textBox1.Text, Convert.ToInt32(textBox2.Text));
label3.Text = "Salon oluşturuldu. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button2_Click:

salon.BiletSat(checkBox1.Checked);

label3.Text = "Bilet satıldı. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button3_Click:

salon.BiletIade(checkBox1.Checked);

label3.Text = "Bilet iade edildi. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button4_Click:

label3.Text = "Bakiye= " + salon.BakiyeOgren();

Button5_Click:

label3.Text = "Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!