C# Form | Basit Adam Asmaca Oyunu
C# form ile belirlediğiniz bir kelime ile adam asmaca oyunu nasıl yapılır?

ToolBox’dan eklenecekler: 1 Picturebox, 1 Textbox, 1 Button, 7 Label.

public partial class’ın altına yazılacak:

int hak = 0;

Button1_Click:

string kelime = "BOKSÖR";
textBox1.Text = textBox1.Text.ToUpper();
if (textBox1.Text == "")
{
    MessageBox.Show("Lütfen Bir Harf Girin");
}
else
{
    if (textBox1.Text == kelime[0].ToString())
    {
        label1.Text = "B";
    }
    else
    {
        if (textBox1.Text == kelime[1].ToString())
        {
            label2.Text = "O";
        }
        else
        {
            if (textBox1.Text == kelime[2].ToString())
            {
                label3.Text = "K";
            }
            else
            {
                if (textBox1.Text == kelime[3].ToString())
                {
                    label4.Text = "S";
                }
                else
                {
                    if (textBox1.Text == kelime[4].ToString())
                    {
                        label5.Text = "Ö";
                    }
                    else
                    {
                        if (textBox1.Text == kelime[5].ToString())
                        {
                            label6.Text = "R";
                        }
                        else
                        {
                            hak++;
                            if (hak == 1)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\1.png";
                            }
                            else if (hak == 2)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\2.png";
                            }
                            else if (hak == 3)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\3.png";
                            }
                            else if (hak == 4)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\4.png";
                            }
                            else if (hak == 5)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\5.png";
                            }
                            else if (hak == 6)
                            {
                                pictureBox1.ImageLocation = "images\\6.png";
                                button1.Enabled = false;
                                textBox1.Enabled = false;
                                MessageBox.Show("Oyunu Kaybettiniz!");
                                MessageBox.Show("BOKSÖR", "Cevap");
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}            
if (label1.Text == "B")
{
    if (label2.Text == "O")
    {
        if (label3.Text == "K")
        {
            if (label4.Text == "S")
            {
                if (label5.Text == "Ö")
                {
                    if (label6.Text == "R")
                    {
                        button1.Enabled = false;
                        textBox1.Enabled = false;
                        MessageBox.Show("Tebrikler Oyunu Kazandınız!");
                    }
                }
            }
        }
    }
}

Form1_Load:

pictureBox1.BackColor = Color.White;

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!