C# Form | 2 Boyutlu Dizi Örneği
C# form ile 2 boyutlu dizi örneği nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 2 Label, 1 Button, 2 Listbox.

public partial class’ın altına yazılacak:

int random;

Button1_Click:

listBox1.Items.Clear();
listBox2.Items.Clear();
Random rnd = new Random();
int[,] dizi = new int[5, 5];
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    for (int a = 0; a < 5; a++)
    {
        random = rnd.Next(1, 101);
        dizi[i, a] = random;
    }
}
listBox1.Items.Add(dizi[0, 0]);
listBox1.Items.Add(dizi[1, 1]);
listBox1.Items.Add(dizi[2, 2]);
listBox1.Items.Add(dizi[3, 3]);
listBox1.Items.Add(dizi[4, 4]);

listBox2.Items.Add(dizi[0, 4]);
listBox2.Items.Add(dizi[1, 3]);
listBox2.Items.Add(dizi[2, 2]);
listBox2.Items.Add(dizi[3, 1]);
listBox2.Items.Add(dizi[4, 0]);


double t1 = dizi[0, 0] + dizi[1, 1] + dizi[2, 2] + dizi[3, 3] + dizi[4, 4];
double t2 = dizi[0, 4] + dizi[1, 3] + dizi[2, 2] + dizi[3, 1] + dizi[4, 0];
double c1 = dizi[0, 0] * dizi[1, 1] * dizi[2, 2] * dizi[3, 3] * dizi[4, 4];
double c2 = dizi[0, 4] * dizi[1, 3] * dizi[2, 2] * dizi[3, 1] * dizi[4, 0];
double f1 = c1 - c2;
if (t1 == t2)
{
    MessageBox.Show("Şanslı Dizi");
}
else if (c1 == c2)
{
    MessageBox.Show("Süper Dizi");
}
else if (f1 == dizi[2, 2])
{
    MessageBox.Show("Muhteşem Dizi");
}
else
{
    MessageBox.Show("Normal Dizi");
}

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!