C# Console 4 Basamaklı Sayının Basamak Değerlerini Ayırma ve Toplama
C# Console En fazla 4 basamaklı girilen bir sayının basamak değerlini ayıran ve toplayan program.

Console.Write("En Fazla 4 Basamaklı Bir Sayı Giriniz: ");

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int birler = sayi % 10;

sayi = sayi / 10;

int onlar = sayi % 10;

sayi = sayi / 10;

int yuzler = sayi % 10;

sayi = sayi / 10;

int binler = sayi % 10;

Console.WriteLine("Birler Basamağı:" + birler);

Console.WriteLine("Onlar Basamağı:" + onlar);

Console.WriteLine("Yüzler Basamağı:" + yuzler);

Console.WriteLine("Binler Basamağı:" + binler);

int toplam = binler + yuzler + onlar + birler;

Console.WriteLine("Basamak Değerleri Toplamı:" + toplam);

Console.ReadKey();

 Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!