AND, OR ve NOT operatörleri WHERE deyiminden sonra kullanılır.

AND ve OR operatörleri birden fazla koşula göre kayıtları filtrelemek için kullanılır:

  • AND operatörü tüm koşullar sağlandıysa kayıt görüntüler.
  • OR operatörü herhangi bir koşul sağlandıysa kayıt görüntüler.

Koşullar doğru değilse, NOT operatörü kayıt görüntüler.

AND kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

OR kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

NOT kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!