C# Console En fazla 4 basamaklı girilen bir sayının basamak değerlini ayıran ve toplayan program.

Console.Write("En Fazla 4 Basamaklı Bir Sayı Giriniz: ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int birler = sayi % 10;
sayi = sayi / 10;
int onlar = sayi % 10;
sayi = sayi / 10;
int yuzler = sayi % 10;
sayi = sayi / 10;
int binler = sayi % 10;
Console.WriteLine("Birler Basamağı:" + birler);
Console.WriteLine("Onlar Basamağı:" + onlar);
Console.WriteLine("Yüzler Basamağı:" + yuzler);
Console.WriteLine("Binler Basamağı:" + binler);
int toplam = binler + yuzler + onlar + birler;
Console.WriteLine("Basamak Değerleri Toplamı:" + toplam);
Console.ReadKey();

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!