Tablo Oluşturma:

CREATE TABLE TabloAdı (Sütun1 VeriTipi, Sütun2 VeriTipi, Sütun3 VeriTipi, …)

Örnek: CREATE TABLE Ogrenci (Ogrenci_No int, Ogrenci_Adi varchar(15))

Tablo Silme:

DROP TABLE TabloAdı

Örnek: DROP TABLE Ogrenci

Tabloya Sütun Ekleme:

ALTER TABLE TabloAdı ADD SütunAdı Veritipi

Örnek: ALTER TABLE Ogrenci ADD Bolumu varchar(20)

Tablo Güncelleme:

UPDATE TabloAdı SET SütunAdı = YeniDeğer WHERE Şartlar

Örnek: UPDATE Ogrenci SET Sinifi=’AMP/11-B’ WHERE Ogrenci_No <= 100

Tablodan Veri Listeleme:

SELECT Alan1, Alan2 FROM TabloAdı WHERE Koşul/Koşullar

Örnek: SELECT Adi, Soyadi FROM Ogrenci

              SELECT * FROM Ogrenci

              SELECT * FROM Ogrenci WHERE Ogrenci_No > 100

Tabloya Veri Ekleme:

INSERT INTO TabloAdı(SütunAdı) VALUES(Değer)

Örnek: INSERT INTO Ogrenci(Ogrenci_Adi, Ogrenci_No, Sinifi) VALUES(‘Ahmet’, ‘150’, ’11-A’)

Tablodan Veri Silme:

DELETE FROM TabloAdı WHERE Koşul/Koşullar

Örnek: DELETE FROM Ogrenci WHERE Ogrenci_Adi = ‘Ali’ AND Ogrenci_Soyadi = ‘Ak’

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!