eccepure
eccepure
logo

SON

YAZILAR

SQL | LEFT JOIN

SQL | LEFT JOIN

Okuma Süresi: < 1 dakika Left join, sol tablodaki(tablo1) tüm kayıtları ve sağ tablodaki(tablo2) eşleşen verileri getirir. Eğer eşleşme yoksa sağ tablo(tablo2) boş(NULL) döner. LEFT JOIN Kullanımı: SELECT column_name(s)FROM table1LEFT JOIN table2ON table1.column_name = table2.column_name;