COUNT() fonksiyonu, belirtilen ölçütlere uyan satır sayısını döndürür.

AVG() fonksiyonu, sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.

SUM() fonksiyonu, sayısal bir sütunun toplamını döndürür.

COUNT() kullanımı:

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

AVG() kullanımı:

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

SUM() kullanımı:

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!