C# form ile x’i yakalama oyunu nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 17 Button, 1 Progressbar, 2 Timer.

public partial class’ın altına yazılacak:

    int xyakala = 0;
    int random;
    void buttonenabledf()
    {
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      button3.Enabled = false;
      button4.Enabled = false;
      button5.Enabled = false;
      button6.Enabled = false;
      button7.Enabled = false;
      button8.Enabled = false;
      button9.Enabled = false;
      button10.Enabled = false;
      button11.Enabled = false;
      button12.Enabled = false;
      button13.Enabled = false;
      button14.Enabled = false;
      button15.Enabled = false;
      button16.Enabled = false;
    }
    void buttonenabledt()
    {
      button1.Enabled = true;
      button2.Enabled = true;
      button3.Enabled = true;
      button4.Enabled = true;
      button5.Enabled = true;
      button6.Enabled = true;
      button7.Enabled = true;
      button8.Enabled = true;
      button9.Enabled = true;
      button10.Enabled = true;
      button11.Enabled = true;
      button12.Enabled = true;
      button13.Enabled = true;
      button14.Enabled = true;
      button15.Enabled = true;
      button16.Enabled = true;
    }
    void buttonnull()
    {
      button1.Text = null;
      button2.Text = null;
      button3.Text = null;
      button4.Text = null;
      button5.Text = null;
      button6.Text = null;
      button7.Text = null;
      button8.Text = null;
      button9.Text = null;
      button10.Text = null;
      button11.Text = null;
      button12.Text = null;
      button13.Text = null;
      button14.Text = null;
      button15.Text = null;
      button16.Text = null;
    }

Form1_Load:

      timer1.Interval = 100;
      timer2.Interval = 500;
      buttonenabledf();

Button17_Click:

      progressBar1.Value = 0;
      timer1.Start();
      timer2.Start();
      buttonenabledt();

Timer1_Click:

      if (progressBar1.Value != 100)
      {
        progressBar1.Value += 1;
      }
      else
      {
        timer1.Stop();
        timer2.Stop();
        MessageBox.Show("Puanınız: " + xyakala.ToString());
      }

Timer2_Click:

Random rnd = new Random();
      random = rnd.Next(1, 17);
      if (random == 1)
      {
        buttonnull();
        button1.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 2)
      {
        buttonnull();
        button2.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 3)
      {
        buttonnull();
        button3.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 4)
      {
        buttonnull();
        button4.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 5)
      {
        buttonnull();
        button5.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 6)
      {
        buttonnull();
        button6.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 7)
      {
        buttonnull();
        button7.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 8)
      {
        buttonnull();
        button8.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 9)
      {
        buttonnull();
        button9.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 10)
      {
        buttonnull();
        button10.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 11)
      {
        buttonnull();
        button11.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 12)
      {
        buttonnull();
        button12.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 13)
      {
        buttonnull();
        button13.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 14)
      {
        buttonnull();
        button14.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 15)
      {
        buttonnull();
        button15.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }
      else if (random == 16)
      {
        buttonnull();
        button16.Text = "X";
        buttonenabledt();
      }

Diğer Butonlar:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Text = null;
      if (random == 1)
      {
        xyakala++;
        button1.Enabled = false;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Text = null;
      if (random == 2)
      {
        xyakala++;
        button2.Enabled = false;
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button3.Text = null;
      if (random == 3)
      {
        xyakala++;
        button3.Enabled = false;
      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button4.Text = null;
      if (random == 4)
      {
        xyakala++;
        button4.Enabled = false;
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button5.Text = null;
      if (random == 5)
      {
        xyakala++;
        button5.Enabled = false;
      }
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button6.Text = null;
      if (random == 6)
      {
        xyakala++;
        button6.Enabled = false;
      }
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button7.Text = null;
      if (random == 7)
      {
        xyakala++;
        button7.Enabled = false;
      }
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button8.Text = null;
      if (random == 8)
      {
        xyakala++;
        button8.Enabled = false;
      }
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button9.Text = null;
      if (random == 9)
      {
        xyakala++;
        button9.Enabled = false;
      }
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button10.Text = null;
      if (random == 10)
      {
        xyakala++;
        button10.Enabled = false;
      }
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button11.Text = null;
      if (random == 11)
      {
        xyakala++;
        button11.Enabled = false;
      }
    }

    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button12.Text = null;
      if (random == 12)
      {
        xyakala++;
        button12.Enabled = false;
      }
    }

    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button13.Text = null;
      if (random == 13)
      {
        xyakala++;
        button13.Enabled = false;
      }
    }

    private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button14.Text = null;
      if (random == 14)
      {
        xyakala++;
        button14.Enabled = false;
      }
    }

    private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button15.Text = null;
      if (random == 15)
      {
        xyakala++;
        button15.Enabled = false;
      }
    }

    private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button16.Text = null;
      if (random == 16)
      {
        xyakala++;
        button16.Enabled = false;
      }
    }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!