C# form ile random olarak atılan sayıları pozitif ve negatif olarak ayırma nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 3 Label, 2 Button, 3 Listbox.

public partial class’ın altına yazılacak:

double a;

Form1_Load:

button2.Enabled = false;

Button1_Click:

listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();
      listBox3.Items.Clear();
      button2.Enabled = true;
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i <= 10; i++)
      {
        a = rnd.Next(-100, 100);
        listBox1.Items.Add(a);
      }

Button2_Click:

      listBox2.Items.Clear();
      listBox3.Items.Clear();
      string b;
      for (int i = 0; i <= 10; i++)
      {
        b = listBox1.Items[i].ToString();
        if (Convert.ToInt16(b) >= 0)
        {
          listBox2.Items.Add(listBox1.Items[i]);
        }
        else
        {
          listBox3.Items.Add(listBox1.Items[i]);
        }
      }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!