C# form ile progressbar nasıl kullanılır?

ToolBox’dan ekleyeceklerimiz: 1 Button, 1 Progressbar, 1 Timer.

Button1_Click:

    progressBar1.Value = 0;
    timer1.Interval = 1000;
    timer1.Start();

Timer1_Tick:

    if (progressBar1.Value != 100)
    {
      progressBar1.Value += 10;
    }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!