C# form ile İstanbulkart uygulaması nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 2 Groupbox, 13 Label, 2 NumericUpDown, 3 Panel, 8 Radiobutton, 1 Textbox, 1 Timer.

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

    double ogrenci = 0;
    double ogretmen = 0;
    double yasli = 0;
    double normal = 0;
    int ki;
    int hak = 2;
    int sayi = 1;

Button1_Click:

      double yb = Convert.ToDouble(numericUpDown1.Value);
      ki = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      if (ki == 1)
      {
        label4.Text = ogrenci.ToString();
        ogrenci += yb;
        label6.Text = ogrenci.ToString();
      }
      else if (ki == 2)
      {
        label4.Text = ogretmen.ToString();
        ogretmen += yb;
        label6.Text = ogretmen.ToString();
      }
      else if (ki == 3)
      {
        label4.Text = yasli.ToString();
        yasli += yb;
        label6.Text = yasli.ToString();
      }
      else if (ki == 4)
      {
        label4.Text = normal.ToString();
        normal += yb;
        label6.Text = normal.ToString();
      }

Form1_Load:

      label4.Text = null;
      label6.Text = null;
      label8.Text = null;
      label13.Text = null;
      panel3.Visible = false;

TextBox1_TextChanged:

      ki = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      if (ki == 1)
      {
        label6.Text = null;
        label8.Text = "Öğrenci";
        label4.Text = ogrenci.ToString();
      }
      else if (ki == 2)
      {
        label6.Text = null;
        label8.Text = "Öğretmen";
        label4.Text = ogretmen.ToString();
      }
      else if (ki == 3)
      {
        label6.Text = null;
        label8.Text = "Yaşlı";
        label4.Text = yasli.ToString();
      }
      else if (ki == 4)
      {
        label6.Text = null;
        label8.Text = "Normal";
        label4.Text = normal.ToString();
      }

RadioButton8_CheckedChanged:

      panel3.Visible = true;

RadioButton7_CheckedChanged:

      panel3.Visible = false;

RadioButton6_CheckedChanged:

      panel3.Visible = false;

RadioButton5_CheckedChanged:

      panel3.Visible = false;

Button2_Click:

      if (hak != 1)
      {
        if (radioButton1.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (ogrenci > 1.8)
          {
            ogrenci -= 1.8;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (ogrenci > 2)
          {
            ogrenci -= 2;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (ogrenci > 2.1)
          {
            ogrenci -= 2.1;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (ogrenci > 2.1)
          {
            ogrenci -= 2.1;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (ogretmen > 2.1)
          {
            ogretmen -= 2.1;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (ogretmen > 2.5)
          {
            ogretmen -= 2.5;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (ogretmen > 2.6)
          {
            ogretmen -= 2.6;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (ogretmen > 2.6)
          {
            ogretmen -= 2.6;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton5.Checked)
        {

        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (yasli > 1)
          {
            yasli -= 1;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (yasli > 1.5)
          {
            yasli -= 1.5;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (yasli > 1.5)
          {
            yasli -= 1.5;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (normal > 2.3)
          {
            normal -= 2.3;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (normal > 2.6)
          {
            normal -= 2.6;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (normal > 3)
          {
            normal -= 3;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (normal > 3)
          {
            normal -= 3;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak--;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
      }
      else if (hak == 1)
      {
        if (radioButton1.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (ogrenci > 0.9)
          {
            ogrenci -= 0.9;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (ogrenci > 1)
          {
            ogrenci -= 1;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (ogrenci > 1.05)
          {
            ogrenci -= 1.05;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton1.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (ogrenci > 1.05)
          {
            ogrenci -= 1.05;
            label13.Text = ogrenci.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (ogretmen > 1.05)
          {
            ogretmen -= 1.05;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (ogretmen > 1.25)
          {
            ogretmen -= 1.25;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (ogretmen > 1.3)
          {
            ogretmen -= 1.3;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton2.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (ogretmen > 1.3)
          {
            ogretmen -= 1.3;
            label13.Text = ogretmen.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton5.Checked)
        {

        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (yasli > 0.5)
          {
            yasli -= 0.5;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (yasli > 0.75)
          {
            yasli -= 0.75;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton3.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (yasli > 0.75)
          {
            yasli -= 0.75;
            label13.Text = yasli.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton5.Checked)
        {
          if (normal > 1.15)
          {
            normal -= 1.15;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton6.Checked)
        {
          if (normal > 1.3)
          {
            normal -= 1.3;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton7.Checked)
        {
          if (normal > 1.5)
          {
            normal -= 1.5;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
        if (radioButton4.Checked && radioButton8.Checked)
        {
          if (normal > 1.5)
          {
            normal -= 1.5;
            label13.Text = normal.ToString();
            hak++;
            timer1.Interval = 1000;
            timer1.Start();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Yetersiz Bakiye!", "Uyarı");
          }
        }
      }

Timer1_Tick:

      if (sayi < 10)
      {
        label11.Text = "0" + sayi.ToString();
      }
      else
      {
        label11.Text = sayi.ToString();
      }
      if (sayi == 60)
      {
        label10.Text = "01 :";
        label11.Text = "00";
        timer1.Stop();
        hak = 2;
        MessageBox.Show("Aktarma Süreniz Doldu", "Uyarı");
      }
      sayi++;

RadioButton1_CheckedChanged:

      label13.Text = ogrenci.ToString();

RadioButton2_CheckedChanged:

      label13.Text = ogretmen.ToString();

RadioButton3_CheckedChanged:

      label13.Text = yasli.ToString();

RadioButton4_CheckedChanged:

      label13.Text = normal.ToString();

Button3_Click:

      double iade;
      int durak = Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value);
      if (durak > 0 && durak < 11)
      {
        if (radioButton1.Checked)
        {
          iade = 1.8 * 0.10;
          ogrenci = iade + ogrenci;
          label13.Text = ogrenci.ToString();
        }
        if (radioButton2.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.10;
          ogretmen = iade + ogretmen;
          label13.Text = ogretmen.ToString();
        }
        if (radioButton3.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.10;
          yasli = iade + yasli;
          label13.Text = yasli.ToString();
        }
        if (radioButton4.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.10;
          normal = iade + normal;
          label13.Text = normal.ToString();
        }
      }
      if (durak > 10 && durak < 21)
      {
        if (radioButton1.Checked)
        {
          iade = 1.8 * 0.05;
          ogrenci = iade + ogrenci;
          label13.Text = ogrenci.ToString();
        }
        if (radioButton2.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.05;
          ogretmen = iade + ogretmen;
          label13.Text = ogretmen.ToString();
        }
        if (radioButton3.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.05;
          yasli = iade + yasli;
          label13.Text = yasli.ToString();
        }
        if (radioButton4.Checked)
        {
          iade = 2.1 * 0.05;
          normal = iade + normal;
          label13.Text = normal.ToString();
        }
      }
      if (durak > 20)
      {
        MessageBox.Show("İade Yok");
      }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!