C# form ile hesap makinesi örneği nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 20 Button, 1 Textbox.

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

    double x, y;
    string z;
    public static double sayi = 0;

Button1_Click:

      textBox1.Text = textBox1.Text + "1";

Button2_Click:

      textBox1.Text = textBox1.Text + "2";

Button3_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "3";

Button4_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "4";

Button5_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "5";

Button6_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "6";

Button7_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "7";

Button8_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "8";

Button9_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "9";

Button11_Click:

    textBox1.ResetText();

Button17_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.ResetText();
    z = "+";

Button12_Click:

    if (z == "+")
    {
      y = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      textBox1.ResetText();
      textBox1.Text = Convert.ToString(x + y);
    }
    if (z == "-")
    {
      y = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      textBox1.ResetText();
      textBox1.Text = Convert.ToString(x - y);
    }
    if (z == "*")
    {
      y = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      textBox1.ResetText();
      textBox1.Text = Convert.ToString(x * y);
    }
    if (z == "/")
    {
      y = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      textBox1.ResetText();
      textBox1.Text = Convert.ToString(x / y);
    }
    if (z == "usth")
    {
      y = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      textBox1.ResetText();
      textBox1.Text = Convert.ToString(Math.Pow(x, y));
    }

Button18_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.ResetText();
    z = "-";

Button19_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.ResetText();
    z = "*";

Button20_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.ResetText();
    z = "/";

Button13_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.Text = Convert.ToString(Math.Sqrt(x));

Button16_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.ResetText();
    z = "usth";

Button14_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.Text = Convert.ToString(x*x);

Button15_Click:

    x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
    textBox1.Text = Convert.ToString(x * x * x);

Button10_Click:

    textBox1.Text = textBox1.Text + "0";

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!