C# form ile class kullanarak sinema örneği nasıl yapılır?

ToolBox’dan eklenecekler: 3 Label, 1 Checkbox, 2 Textbox, 5 Button.

SinemaSalonu.cs Kodları:

string salonno;
    int toplamkoltuksayisi;
    int bakiye;
    int boskoltuksayisi;
    const int indirimli = 10;
    const int tam = 15;

    public SinemaSalonu(string salonnoo, int koltuksayisii)
    {
      salonno = salonnoo;
      toplamkoltuksayisi = koltuksayisii;
      boskoltuksayisi = toplamkoltuksayisi;
      bakiye = 0;
    }

    public int BosKoltukOgren()
    {
      return boskoltuksayisi;
    }

    public int BakiyeOgren()
    {
      return bakiye;
    }

    public void BiletSat(bool isaret)
    {
      if (boskoltuksayisi == 0)
      {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Boş koltuk kalmadı!", "Hata", 
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);
      }
      else
      {
        boskoltuksayisi--;
        if (isaret)
        {
          bakiye += indirimli;
        }
        else
        {
          bakiye += tam;
        }
      }
    }

    public void BiletIade(bool isaret1)
    {
      if (boskoltuksayisi == toplamkoltuksayisi)
      {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("İade edilecek bilet kalmadı!", "Hata", 
System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);
      }
      else
      {
        boskoltuksayisi++;
        if (isaret1)
        {
          bakiye -= indirimli;
        }
        else
        {
          bakiye -= tam;
        }
      } 
    }

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

SinemaSalonu salon;

Button1_Click:

      salon = new SinemaSalonu(textBox1.Text, Convert.ToInt32(textBox2.Text));
      label3.Text = "Salon oluşturuldu. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button2_Click:

      salon.BiletSat(checkBox1.Checked);
      label3.Text = "Bilet satıldı. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button3_Click:

      salon.BiletIade(checkBox1.Checked);
      label3.Text = "Bilet iade edildi. Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Button4_Click:

      label3.Text = "Bakiye= " + salon.BakiyeOgren();

Button5_Click:

      label3.Text = "Boş koltuk sayısı= " + salon.BosKoltukOgren();

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!