C# form ile bul parayı al karayı oyunu nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 4 Button, 3 Picturebox.

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

int a;

Form1_Load:

      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      button3.Enabled = false;
      pictureBox1.BackColor = Color.White;
      pictureBox2.BackColor = Color.White;
      pictureBox3.BackColor = Color.White;

Button4_Click:

      button1.Enabled = true;
      button2.Enabled = true;
      button3.Enabled = true;
      pictureBox1.BackColor = Color.White;
      pictureBox2.BackColor = Color.White;
      pictureBox3.BackColor = Color.White;
      Random rnd = new Random();
      a = rnd.Next(1, 4);

Button1_Click:

      if (a == 1)
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        pictureBox1.BackColor = Color.Red;
        MessageBox.Show("Oyunu Kazandınız!");
      }
      else
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        if (a == 3)
        {
          pictureBox3.BackColor = Color.Red;
        }
        if (a == 2)
        {
          pictureBox2.BackColor = Color.Red;
        }
        MessageBox.Show("Oyunu Kaybettiniz.");
      }

Button2_Click:

      if (a == 2)
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        pictureBox2.BackColor = Color.Red;
        MessageBox.Show("Oyunu Kazandınız!");
      }
      else
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        if (a == 1)
        {
          pictureBox1.BackColor = Color.Red;
        }
        if (a == 3)
        {
          pictureBox3.BackColor = Color.Red;
        }
        MessageBox.Show("Oyunu Kaybettiniz.");
      }

Button3_Click:

      if (a == 3)
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        pictureBox3.BackColor = Color.Red;
        MessageBox.Show("Oyunu Kazandınız!");
      }
      else
      {
        button1.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        if (a == 1)
        {
          pictureBox1.BackColor = Color.Red;
        }
        if (a == 2)
        {
          pictureBox2.BackColor = Color.Red;
        }
        MessageBox.Show("Oyunu Kaybettiniz.");
      }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!