C# form ile bitki büyütme simülasyonu uygulaması nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 2 Timer, 3 Button, 2 Label, 2 Picturebox, 1 Progressbar.

Form1 public partial class’ın altına yazılacak:

int gun, saat, gun1, gunes, su, evre, gun2;

Button2_Click:

      su++;
      if (su == 3)
      {
        MessageBox.Show("Su Fazla Bitki Çürüyebilir.");
      }
      if (su == 5)
      {
        MessageBox.Show("Bitki Çürüdü.");
        timer1.Stop();
        timer2.Stop();
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
      }

Button3_Click:

      gunes++;
      if (gunes == 2)
      {
        MessageBox.Show("Güneş Çok Bitki Kuruyabilir.");
      }
      if (gunes == 4)
      {
        MessageBox.Show("Bitki Kurudu.");
        timer1.Stop();
        timer2.Stop();
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
      }

Form1_Load:

      progressBar1.Value = 0;
      timer1.Interval = 230;
      timer2.Interval = 1000;
      button2.Enabled = false;
      button3.Enabled = false;

Button1_Click:

      gun1 = 1;
      label2.Text = gun1 + ". Gün";
      timer1.Start();
      timer2.Start();
      button2.Enabled = true;
      button3.Enabled = true;

Timer2_Tick:

      if (saat != 23)
      {
        saat++;
        if (saat < 10)
        {
          label1.Text = "0" + saat.ToString() + ":00";
        }
        else
        {
          label1.Text = saat.ToString() + ":00";
        }
      }
      else
      {
        gun1++;
        gun2++;
        label2.Text = gun1 + ". Gün";
        saat = 0;
      }
      if (gun == 1)
      {
        su = 0;
      }
      if (saat >= 7 && saat <= 19)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = "GUNDUZ.png";
      }
      else
      {
        pictureBox1.ImageLocation = "GECE.png";
      }

      if (evre == 0)
      {
        pictureBox2.ImageLocation = "EVRE1.png";
      }
      else if (evre == 1)
      {
        pictureBox2.ImageLocation = "EVRE2.png";
      }
      else if (evre == 2)
      {
        pictureBox2.ImageLocation = "EVRE3.png";
      }
      else if (evre == 3)
      {
        pictureBox2.ImageLocation = "EVRE4.png";
      }
      if (su == 0 && gunes == 0)
      {
        if (gun2 == 5)
        {
          gun2 = 0;
          if (evre == 4)
          {
            evre = 0;
          }
          evre++;
        }
      }
      if (su > 0 && gunes == 0)
      {
        if (gun2 == 3)
        {
          gun2 = 0;
          if (evre == 4)
          {
            evre = 0;
          }
          evre++;
        }
      }
      if (su > 0 && gunes > 0)
      {
        if (gun2 == 2)
        {
          gun2 = 0;
          if (evre == 4)
          {
            evre = 0;
          }
          evre++;
        }
      }

Timer1_Tick:

      if (progressBar1.Value != 100)
      {
        progressBar1.Value++;
      }
      else
      {
        progressBar1.Value = 0;
        gun++;
      }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!