C# form ile belirlediğiniz bir kelime ile adam asmaca oyunu nasıl yapılır?

ToolBox’dan eklenecekler: 1 Picturebox, 1 Textbox, 1 Button, 7 Label.

public partial class’ın altına yazılacak:

int hak = 0;

Button1_Click:

string kelime = "BOKSÖR";
      textBox1.Text = textBox1.Text.ToUpper();
      if (textBox1.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Bir Harf Girin");
      }
      else
      {
        if (textBox1.Text == kelime[0].ToString())
        {
          label1.Text = "B";
        }
        else
        {
          if (textBox1.Text == kelime[1].ToString())
          {
            label2.Text = "O";
          }
          else
          {
            if (textBox1.Text == kelime[2].ToString())
            {
              label3.Text = "K";
            }
            else
            {
              if (textBox1.Text == kelime[3].ToString())
              {
                label4.Text = "S";
              }
              else
              {
                if (textBox1.Text == kelime[4].ToString())
                {
                  label5.Text = "Ö";
                }
                else
                {
                  if (textBox1.Text == kelime[5].ToString())
                  {
                    label6.Text = "R";
                  }
                  else
                  {
                    hak++;
                    if (hak == 1)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\1.png";
                    }
                    else if (hak == 2)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\2.png";
                    }
                    else if (hak == 3)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\3.png";
                    }
                    else if (hak == 4)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\4.png";
                    }
                    else if (hak == 5)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\5.png";
                    }
                    else if (hak == 6)
                    {
                      pictureBox1.ImageLocation = "images\\6.png";
                      button1.Enabled = false;
                      textBox1.Enabled = false;
                      MessageBox.Show("Oyunu Kaybettiniz!");
                      MessageBox.Show("BOKSÖR", "Cevap");
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }      
      if (label1.Text == "B")
      {
        if (label2.Text == "O")
        {
          if (label3.Text == "K")
          {
            if (label4.Text == "S")
            {
              if (label5.Text == "Ö")
              {
                if (label6.Text == "R")
                {
                  button1.Enabled = false;
                  textBox1.Enabled = false;
                  MessageBox.Show("Tebrikler Oyunu Kazandınız!");
                }
              }
            }
          }
        }
      }

Form1_Load:

pictureBox1.BackColor = Color.White;

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!