C# form ile 4 işlem toplama işlemi nasıl yapılır?

Toolbox’dan ekleyeceklerimiz: 2 Label, 2 Textbox, 1 Button.

MessageBox’a Yazdırma:

Button1_Click:

int sayi1, sayi2, sonuc;
sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
sonuc = sayi1 + sayi2;
MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc);

Çıktısı:

Label’e Yazdırma:

Button1_Click:

int sayi1, sayi2, sonuc;
sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
sonuc = sayi1 + sayi2;
label2.Text = sonuc.ToString();

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!