C# form ile 2 boyutlu dizi örneği nasıl yapılır?

Toolbox’dan eklenecekler: 2 Label, 1 Button, 2 Listbox.

public partial class’ın altına yazılacak:

    int random;

Button1_Click:

      listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();
      Random rnd = new Random();
      int[,] dizi = new int[5, 5];
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        for (int a = 0; a < 5; a++)
        {
          random = rnd.Next(1, 101);
          dizi[i, a] = random;
        }
      }
      listBox1.Items.Add(dizi[0, 0]);
      listBox1.Items.Add(dizi[1, 1]);
      listBox1.Items.Add(dizi[2, 2]);
      listBox1.Items.Add(dizi[3, 3]);
      listBox1.Items.Add(dizi[4, 4]);

      listBox2.Items.Add(dizi[0, 4]);
      listBox2.Items.Add(dizi[1, 3]);
      listBox2.Items.Add(dizi[2, 2]);
      listBox2.Items.Add(dizi[3, 1]);
      listBox2.Items.Add(dizi[4, 0]);


      double t1 = dizi[0, 0] + dizi[1, 1] + dizi[2, 2] + dizi[3, 3] + dizi[4, 4];
      double t2 = dizi[0, 4] + dizi[1, 3] + dizi[2, 2] + dizi[3, 1] + dizi[4, 0];
      double c1 = dizi[0, 0] * dizi[1, 1] * dizi[2, 2] * dizi[3, 3] * dizi[4, 4];
      double c2 = dizi[0, 4] * dizi[1, 3] * dizi[2, 2] * dizi[3, 1] * dizi[4, 0];
      double f1 = c1 - c2;
      if (t1 == t2)
      {
        MessageBox.Show("Şanslı Dizi");
      }
      else if (c1 == c2)
      {
        MessageBox.Show("Süper Dizi");
      }
      else if (f1 == dizi[2, 2])
      {
        MessageBox.Show("Muhteşem Dizi");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Normal Dizi");
      }

Çıktısı:

Bu alana reklam verebilirsiniz!